Преместването на дома е събитие, което обикновено се свързва с много положителни емоции за цялото семейство.

Независимо дали става дума за смяна на жилище под наем или нанасяне в ново такова, има редица такси, които допълнително оскъпяват цялата процедура. Преди да започне преместването е добре, всичко това да бъде проверено и калкулирано. Така ще има достатъчно време за да се заделят необходимите средства.

Такси по промяна на адреса

Дали мобилните оператори имат някаква такса за смяна на адреса за доставка на фактура или сходни услуги. При някои услуги като например телевизия и интернет, доставчиците може да имат такса, която се заплаща за да бъдат преместени устройствата на абоната от едно място на друга. Когато става дума за настаняване в ново собствено жилище ще е необходимо новият адрес да бъде вписан във всички документи – за самоличност, при застраховките на автомобила, комуналните услуги. В повечето случаи вписването е свързано с разходи и такси. Проверете каква е тяхната стойност и ги предвидете за всеки член от семейството.

Такси за включване на комунални услуги

Ако в новото жилище например няма издадени партиди за ток, вода, отопление, то е добре да се предвидят сумите за извършването на тези услуги. Размерите им зависят от конкретното дружество и срокът за изпълнението. Когато пък има такива, но на името на старите собственици, то трябва да се направи прехвърляне, което както в повечето случаи трябва да отиде в графата административни такси. Много е важно да се спазват и съответните срокове за вписване в регистрите на местните държавни институции. Цените варират изключително много и зависят от това каква е конкретната политика на дадената компания.

Такси по кредит

Много хора купуват жилища на кредит. Не само чистата сума на жилището трябва да се взема под внимание. Ако не се ползват услугите на брокери или юристи, трябва да се знае какви са сроковете и разбира се таксите за вписване на ипотеката, изповядването на сделката, такси за усвояване на заема и т.н. Още преди тегленето, тези суми трябва да бъдат пресметнати и предвидени, така че да не се окажат неприятна изненада накрая.

Допълнителни други разходи

Тук графата може да бъде безкрайна. Стотинки за копиране на документи тук и там, чакане по опашки, банкови такси за превод на пари. При преместване в ново жилище е задължително да се калкулират и заделят малко повече пари именно за този случаи. От друга страна може да се наложи първоначална инвестиция в още разходи като например за транспорт – карти за пътуване, ако в семейството има деца, които да използват този начин за придвижване. Таксите за поддръжка на входа, колкото и да са минимални също трябва да се предвидят.