Списъкът при преместване е основата, на която се гради цялостното действие.

Колкото по-детайлно е разработен той, толкова по-лесно е да се спазват заложените срокове и действия.

Защо още е важно да има предварителен списък при преместване на дома?

1. Планиране на времето

Съставянето на списък при местене помага за планиране на времето кое кога да бъде направено. Колкото по-рано се направи лист с основните моменти, толкова по-лесно ще може да бъде разпределено времето за най-важните неща. Всичко от избора на транспортна фирма до опаковане на вещите трябва да бъде предварително поставено в някакви времеви рамки.

2. Разпределение на ресурсите

Не само времевите, но и финансовите. Не всеки има подготвени предварително пари, които да бъдат инвестирани в опаковъчни материали например. Когато има списък с необходимите материали, може да огледа внимателно кое може да бъде намерено безплатно – кутии, вестници, опаковъчна хартия например. Вместо да се инвестира в някои от нещата, те може да се вземат назаем например. Също така предварително е ясно кое колко ще струва – транспорт, опаковъчни материали, наеми, лични разходи.

3. Време за инвентаразиция и изхвърляне на излишното

Когато има ясно определена времева линия на местенето и тя се следва е много по-лесно да се види кое може да бъде изхвърлено, подарено, продадено. И разбира се остава достатъчно време това да бъда свършено. Може да се започне от извън сезонните дрехи, да се продължи през дребните неща като стари електроуреди например и да се свърши с други неща. Когато има предварително подготвен списък много по-лесно се планират и хранителните запаси и кога да бъдат подготвени електроуредите за опаковане и преместване – изпразване на хладилника, размразяването и почистването му.

4. Отпуски, подготовка на децата, смяна на адрес при необходимост

Колкото по-подробно е съставен списъка за преместване, толкова по-лесно върви цялостната организация. Ако е необходимо децата да сменят училището си или трябва да се вземат допълнителни почивни дни със списък е по-лесно да се определи кога точно да стане това и да се уведоми работодателя или училището предварително. Ако се налага да се смени адреса в някои документи или да се прекрати договор с даден оператор или доставчик на комунални услуги при предварително планиране има достатъчно време това да бъде направено според съответните условия.