Всяко вземане на решение за преместване на дома или офиса неизменно е свързано с търсенето на помощници или професионални хамали, които да осъществят тази дейност.

Дали ще успее да се събере и организира необходимия брой хора от приятелския кръг, които в един и същи момент да бъдат на разположение е спорно и доста трудно. В този случай може да се ползват професионални хамалски услуги. Думата отдавна е загубила първоначалното си значение и хората, работещи в този бранш имат дълбоки познания относно правилното опаковане, подреждане и транспортиране на всякакъв вид товари.

1. Професионалните хамали поемат рисковете по местенето

Хората, работещи в тази сфера са професионалисти. При организиране на приятелската група винаги има време за отвличане на вниманието – пиене на кафе, спиране за по бира или други подобни дребни забавяния. Възможно е също така някой от поканените на събитието по преместване на дома или офиса да се разболее междувременно, да има проблем с вдигането на тежки предмети, да не е в страната или в друг град по работа. Докато сборната група приятели се опитва да помага, работата на професионални хамали, каквито са повечето работещи в транспортни компании за местене е далеч по прецизна. Те правят оглед и преценяват кое и как да се натовари, за да се сведат рисковете до минимум. Надраскан и олющен паркет, счупени вещи, невъзможност някоя вещ да мине през вратата? С ползването на хамали при преместване на офис или дом, тези рискове са сведени до минимум. Все пак хората това работят.

2. Ефикасност и опит

Вземането на решение за ползване на хамали при преместване гарантира минимум професионален поглед над нещата. Хамалите имат достатъчно опит за да могат да направят преценка как да бъдат подредени вещите в камиона. Това са хора, които много добре знаят как да се погрижат за всички ценни предмети и да ги доставят цели. Използването на хамали пести време и осигурява професионално извършване на цялата услуга по смяната на локацията. Така пък, клиента има достатъчно свободно време, което да ползва за други цели.

3. Комплексно обслужване от хамали

Компаниите за хамалски услуги предлагат много допълнителни неща като например предоставяне на опаковъчни материали когато клиента няма никаква представа какво му е нужно. Те също може да се заемат с опаковането и пакетирането на вещите, докато клиента е зает с друго. Много удобна услуга е предварителния оглед. Клиента се среща с представител на компанията и двамата уточняват параметрите на местенето, какво ще е необходимо и как нещата да се направят по най – добрия начин.