Преместването е особен вид дейност, която изисква сериозно планиране и организация.

Дали става дума за преместване на офиса или дома, планирането е задължително, а стриктното следване на стъпките и сроковете гарантира гладко протичане на работата.

След като вече стана ясно кои са нещата, с които трябва да се започне най-отрано, ето с какво продължава списъка:

Един месец по-рано от преместването на дома или офиса:

Уведомяване на доставчици на комунални услуги:

При наемателите този момент е по-лесен, защото в много случаи сметките идват на името на собственика. При услуги като интернет, кабелна телевизия, стационарен телефон на името на клиента, следва да се уведомят доставчиците, че договорът се прекратява. Съществуват различни варианти – например сметката да се прехвърли на друг или пък самият наемодател да е титуляр. Задължително е обаче, когато има сметки на стария адрес, които идват на името на преместващия се доставчикът да бъде уведомен за промяната.

Намаляване на списъка за пазаруване:

След като предстои преместване, хранителните запаси трябва да бъдат ограничени, защото те също ще бъдат транспортирани от фирмата за транспортни услуги. Проверката на хладилника и шкафовете за храни, които може да се сготвят с наличните продукти значително намалява бюджета, но пък освобождава място в обзавеждането, което ще бъде преместено. Не е редно при напускане на старото жилище да остават храни и напитки, защото може да се появят вредители. Това важи особено силно когато жилището или офиса няма да бъдат заети веднага от нови обитатели.

Събиране на опаковъчни материали:

Опаковането може да се остави в ръцете на фирмата за хамали. По този начин се пести време, но пък се повишава цената на услугата. Ако клиента реши сам да свърши тази работа месец преди датата на изнасяне трябва да започне да събира кашони и кутии, които да използва за опаковане на вещите. Освен чисто нови от строителните хипермаркети, подобни материали може да се набавят и от близкия магазин.

Опаковане на ценни вещи:

Картини, статуетки, награди, снимки, произведения на изкуството… Списъкът с ценни вещи е доста дълъг. Далеч преди да е дошло време за товарене и разтоварване на вещите, ценните от тях задължително трябва да се опаковат добре. В този случай, щом пристигнат хамалите, ценностите ще бъдат готови за преместване. Задължително е поставянето на обозначителни лепенки за чуплив товар.

Опаковане на сезонните дрехи:

Палто през лятото едва ли е необходимо, както и сандали през зимата. Всички дрехи от изминалия сезон може да се опаковат доста по-рано, като така ще се спести немалко време за други дейности, които ще се появят в последния момент.