Гардеробът – онова толкова хубаво място, в което се съхраняват любимите дрехи. Тази неизменна част от всеки дом при преместване трябва да попадне под специални грижи.

Какво е важно за да се подготви и осъществи местенето на гардероба от стария дом в новия, така, че той да остане в същото здраво и хубаво състояние?

1. Побира ли се стария гардероб в новия дом?

Дали наистина трябва да се премести стария гардероб в новия дом или е по-добре да се замени? Ако ще подлежи на местене е най-добре предварително да се знае неговото точно местоположение и да се постави още в самото начало. Така ще се спести разнасянето и наместването му след като вече е дошъл в новия дом.

И още нещо не по-малко важно има ли необходимите материали за опаковането му? Принадлежности като гардеробни кутии, торби за съхранение на дрехи или кутии за същото, кашони, аеропласт за опаковане на лесно чупливи елементи като огледала, инструменти за разглобяване на гардероба и т.н.

2. Опаковане на гардероба преди преместване в нов дом.

Една от най-трудите работи е запълването на кутиите с подходящите дрехи и други намиращи се в гардероба вещи. Оптималиня вариант е кутиите или кашоните с дрехи да бъдат разделени така, че лесно да се пренасят и да не се препълват. Разделянето на дрехите и вещите по някакъв тематичен начин, така че после лесно да се намерят и подредя значително намалява времето за разопаковане.

А и е отлична възможност една част от дрехите, които не се носят да бъдат подарени или продадени. Колкото по отрано се започне с опаковането и надписването на дрехите, толкова по-лесно ще бъде преместването им след това.

3. Разглобяване, подготовка и пренасяне.

В какъв вид ще се транспортира гардероба до новия дом? Необходимо ли е при преместването той да се разглоби или може да се пренесе цял? Какви са възможностите на новото място – дали може да се изнесе цял, но пък да се окаже, че няма как да влезе през другите врати. Когато гардеробът разполага с подвижни части като рафтове, лостове за дрехи, чекмеджета, те трябва предварително да бъдат премахнати.

Освен, че по този начин се намалява товара се избягва и непредвиденото нараняване на повърхностите отвън и отвътре. Ако може да се премахне огледалото и да се опакова отделно това трябва да стане задължително с аеропол и още една мека опаковка като например одеало. Ако няма начин за махане на огледалото, то вратата, на която остава трябва да бъде допълнително стегнато опакована и омекотена от външна обвивка.


[bibblio style=”bib–hover bib–default bib–row-3 bib–title-only” query_string_params=e30=]