Преместването на дома в чужбина трябва да бъде направено след достатъчно добра подготовка и знания за културата и обичаите в съответната страна.

Допълнително е напълно задължително да се познава държавната уредба и какви са изискванията за пребиваване. Особено важно е познаването на здравната и данъчната система, за да може животът да бъде спокоен.

Какво още е добре да се обмисли, преди да наемете транспортна фирма за преместване в чужбина.

4. Разходи по жилище

Не винаги може да се намерят познати, при които да се остане. Така че още преди преместване в чужбина трябва да е ясно къде ще се отседне, какви са стойностите на наемите, каква е политиката за наемане. Ако се изисква предплащане за наем на жилище и първоначални разходи, то сумите трябва да се знаят предварително и да са налични.

Какво се включва в наема също е от огромно значение. Дали комуналните услуги се плащат отделно или са включени в месечния наем на жилището? Има ли някакви облекчения при покупка на жилище и какви са изискванията за получаване апартамент с предимство – например за семейства с деца.

5. Пенсионна система

Каква е пенсионната система в съответната страна? При какви условия се получава –трудов стаж, навършена определена възраст. Има ли минимални изисквания за престой или срок на работа в съответната страна, които да се признаят при кандидатстване за пенсия?

Признава ли се трудов стаж в родната страна? Какви са средните размери на изплащаните средства и на каква база се определят? Въпреки единната политика в много от страните от ЕС например, всяка една от тях има своя пенсионна политика. Какви са възможностите за актуализация на размера?

6. Банки и валути

Повечето страни отдавна работят с банкови сметки при изплащането на възнаграждения на служителите си. Самите служители пък често използват банковите си акаунти за плащане на разходи като данъци, наеми, сметки. Така парите в повечето случаи се разместват виртуално, без да се налага теглене на кешови наличности.

Когато един човек решава да се мести в чужбина трябва да бъде добре запознат и да вземе под внимание какви са банковите такси и валутната политика. Ако трябва да се правят преводи например е добре да се знае дали курсът на валутата, в която са основните ресурси е фиксиран или променлив. Така клиентът ще знае точно с какви средства разполага, започвайки животът си наново.