Много хора смятат, че животът в чужбина е много по-добър от този в родната им страна и заминават.

За някои това не е леко решение, за други пък е дори импулсивно, но преди изобщо да се стигне до опаковането на багажа и преместването на дома в чужбина, има няколко момента, с които всеки трябва да бъде запознат.

Ако израстването в дадена страна дава представа за това каква е банковата, здравната, държавната система, какви са основните институции и как функционира изцяло, то в чужбина тези неща трябва да бъдат предварително проучени.

1. Дали е необходима виза?

За преместване в страни извън Европейският съюз обикновено е необходимо да се осигури виза. Реда и начинът на придобиването, а и стойността на визата зависи от това коя е държавата и нейната политика. Тук е важно да се знае, че някои страни като например Канада, нямат представителства в България и издаването на документите се извършва в консулствата на страната в съседните държави като Сърбия или Румъния. Също така няма пълна гаранция, че даденият кандидат ще бъде одобрен. И докато в страните, които са част от Европейският съюз законите и изискванията се еднакви за жителите на всички членки, то извън тази територия се спазват точно определени местни закони.

2. Здравеопазване

Изключително важен момент, когато става дума за местенето в друга страна е системата на здравеопазването. Услугите, които би могъл да ползва един чужденец? Какви условия трябва да бъдат покрити за осигуряване на достъп до здравеопазване – внасяне на вноски, здравна застраховка. Каква е цялостната структура на системата за достъп до здравни услуги и правата на хората, които не са местни. Здравеопазването е от изключително значение, защото няма човек, който да може да предвиди кога точно ще има нужда от медицинска помощ. Когато се планира децата също да се преместят е напълно задължително да се познава системата и какви услуги може да получават те в съответната страна. И не на последно място – дали здравните осигуровки на родителите биха повлияли върху услугите за децата.

3. Данъци

Какви са налозите, които се внасят в системата в дадената страна? На каква база се изчисляват? Срокове и начини за плащане? Кой плаща данъците върху жилището – наемателят или наемодателят? Какво трябва да се внася, в какъв размер и в какъв срок? Всяка страна има свои специфики в данъчното законодателство и от всички хора, пребиваващи на територията и се очаква да ги спазват.