Наемането на добри хамали при преместване на офиса или дома е от ключово значение за правилното и качествено изпълнение на задачата.

Колкото по – отрано се намери фирма за хамалски услуги, на която може да се разчита, толкова по – лесно ще премине цялото преместване. Всеки потребител, който до сега не се е сблъсквал с търсенето и подбора на хамали трябва да има в предвид някои въпроси, които е добре да са уточнени предварително. Така няма да има неприятни изненади или недоуточнени подробности.

1. Какъв е броя на хамалите, които стандартно пристигат с камиона за преместване?

Това обикновено е описано в сайта на избраната компания. Информацията обикновено включва цената, която се заплаща за наемането на хамали за определено време обикновено час, както и стойността на различните по големина превозни средства. За да няма неприятни ситуации, при които да се наложи повече хора да се включат в местенето на клиентът може да се възползва от опциите за предварителен оглед за да прецени компанията колко хора трябва да изпрати.

2. Има ли отстъпки при наемане на хамали извън активния сезон.

Това е въпрос на политика на компанията, но ако все пак се планира преместване в по – малко натоварено време като например през лятото, клиентът може да се възползва от нея. Разбира се зависи и от варианта преместването и съответно ползването на хамалски услуги за товаро-разтоварна дейност да се отложи във времето.

3. Възможност за договаряне на цената.

Много от клиентите правят предварително проучване на пазара и проверяват цените на няколко места. Въпреки това е възможно изборът да падне върху фирма за хамали, която е предложила по – висока оферта, но пък по другите критерии за клиента да е по – добра. Тогава е възможно да се провери опцията за понижаване на цената спрямо друга, по – ниска оферта.

4. Има ли възможност за допълнителни отстъпки?

Така например, ако някои от дейностите като например опаковане на вещите или преместване на мебелите на удобно за товарене място може да се направят от самия клиент. Дали това би понижили цената на хамалските услуги?

5. Има ли отстъпки при закъснение на хамалите?

Изпълнението на преместването по график е особено важно за всеки. Дали избраната компания за хамалски и транспортни услуги ще направи отстъпка ако например камионът с вещи не достигне своята дестинация в уговореното време? Разбира се тук става дума за непредвидени обстоятелства, които не зависят от самата компания.