Много от фирмите, предлагащи хамалски и транспортни услуги имат цялостен и индивидуален подход при определяне на пакетни цени за преместване.

Трябва обаче да се има в предвид, че някои предмети от ежедневието са доста трудни и дори непосилни за транспортиране, особено на големи разстояния.

Те крият опасност и риск за всички участници в транспортните и хамалски услуги и тяхното преместване трябва предварително да се договори и задължително да се упомене.

Огнестрелно оръжие и боеприпаси

Въпреки, че това не е сред често срещните предмети, с които фирмите за хамалски и транспортни услуги се захващат за превозването на огнестрелно оръжие и боеприпаси има специални изисквания. Тези вещи крият сериозни рискове от нараняване, особено при превоз на по-дълги разстояния и в горещо време.

Растения

Всяка компания за хамалски и транспорти услуги има своя индивидуално политика по отношение на растенията. Те са особен елемент от духа на всеки дом, но въпреки това е много възможно преместването да им се отрази силно негативно. Преди опаковането на всички саксии с растения – цъфтящи или не е най-добре да се поговори с фирмата за хамалски и транспортни услуги дали те биха се нагърбили с превоза на тези толкова специални, но и много фини елементи от всяка къща.

Фойерверки и всякакви леснозапалими вещества

Дори и цялото семейство да се е подготвило за зарята по случай преместването в нов дом или партито за новия офис, наличието на фойерверки сред багажа няма да зарадва нито една фирма за хамалски и транспортни услуги. Именно, защото са много леснозапалими, а на закрито в камиона температурата може да достигне високи градуси и това да причини взрив, подобни стоки като фойерверки, пиратки и пиротехнически средства не се доставят по никакъв начин.

Почистващи препарати

След напускането на стария дом или офис много хора биха искали да почистят цялостно. Използването на препарати на старото място и преместването на същите на новото крие сериозни рискове. Въпреки, че много хора не обръщат внимание на предупрежденията в етикетите на препаратите с препоръки за съхранение те могат да бъдат токсични. Леснозапалимите почистващи препарати трябва да бъдат отделени и изхвърлени след преместването.

Компанията за хамалски и транспортни услуги поема огромен риск за здравето на своите служители, когато в багажа има опаковани почистващи препарати.