Деня на преместването в нов офис или дом е от особено значение за всеки, който се захване с организирането и провеждането на подобно мероприятие.

Управлението на времето в такъв момент е от ключова важност за да може всичко да протече гладко и да се сведат до минимум неприятните изненади. Последна проверка на ресурсите и ангажираните в преместването хора и техника е напълно задължителна и трябва да се случи още предходния ден.

Но какво още?

Опаковане на всичко преди деня на преместване

Няма нищо по-неприятно от свършването на нещо в последния момент. Така в деня на преместването на дома, всички дейности по опаковането на вещите, надписването на кутиите, пакетирането на кашоните и т.н. трябва да бъдат завършени. Изготвянето на списък с всички вещи, които ще бъдат натоварени, боря на кашоните предвидени за товарене, приятелите или членовете на семейството, участващи в премесването. Всичко това трябва да бъде предварително организирано за деня на местенето. Мястото, от което ще се вземат кашоните – дали ще се изнасят предварително от семейството или ще се товарят директно от компанията, ангажирана с транспорта трябва предварително да бъде уточнено и подготвено.

Преместване на мебелите

Когато се налага да се ползват приятели вместо хамали за премесване на мебелите е най-добре да се започне с най-тежките неща. Разбира се всички те трябва да бъдат предварително опаковани и подготвени за товарене в превозното средство. Най-добре е, когато се ползва помощ от приятели или семейството да се разпределят задълженията – например децата се грижат за опаковането и преместването на кутии с по-леки предмети, а възрастните или физически по-силните за обемните вещи. Когато се наложи да се преместват тежки мебели особено по стълби трябва да се направи предварително разчистване, така че в съответния ден то да бъде свободно и готово за работа.

Подготовка на пътуването

Напълно задължителен елемент от всяко преместване. Членовете на семейството най-често пътуват с автомобил, така че предварителната подготовка за нещата от първа необходимост за него са особено важни. Всички лични и важни документи на семейството трябва да бъдат на разположение. Това важи и за багажа, който ще бъде в колата и е особено важен – храна за из път, забавления за децата ако има такива, зарядни устройства за телефон или таблет, които да се ползват в автомобила.