Ако само премествате хладилника или фризера от един етаж на друг, няма много от какво да се притеснявате: изключете уреда, вземете няколко помощници, преместете го изправен, след което просто го включете.

Когато обаче се преместват охладителни уреди на по-голямо разстояние, не забравяйте да имате предвид следното:

  • Изключете уреда от контактната мрежа, малко преди да го преместите, за да може фризерът да се размрази.
  • Внимателно почистете уреда с Ph неутрален препарат – с вода и малко веро например. Внимание: препоръчваме ви да не почиствате уреда с оцет, както често се препоръчва в интернет, тъй като киселините могат да повредят пластмасовите части на уреда
  • Премахнете всички стъклени рафтове и ги опаковайте отделно.
  • В идеалният случай, увийте уреда в одеяло, в дебел найлон или фолио, за да го предпазите от надраскване.
  • Препоръчително е да транспортирате хладилника или фризера в изправено положение, за да си гарантирате, че няма да предизвикате механична повреда в компресора.
  • Закрепете уреда с ремъци, за да се предотврати преобръщане, ако ще го местите на по-дълги разстояния.
  • Ако е възможно, защитете уреда от всякакви възможни вибрации по време на пътуването.
  • Залепете вратата, за да предотвратите отварянето й по време на преместването.
  • Както вече споменахме, ако уредът е транспортиран според инструкцията на производителя, може да го включите веднага, след като пристигне на новия си пост.